ALUMTECH

Aluminio bituminoso

SKU: 652 Category:

Description

Pintura de base asfaltica de elevado contenido de aluminio, formulada con asfalto de penetración, resinas, pigmento de aluminio y disolventes orgánicos de tipo alifatico.